Giới thiệu nước Úc (Australia)

Quốc gia Úc (Australia) lớn thứ 6 trên thế giới và là quốc gia duy nhất vừa là 1 quốc gia vừa là 1 lục địa

Tóm tắt tổng quan nước Úc (Australia):

 • Giờ bay từ Việt Nam đến Úc: ~7,5 giờ bay
 • Cách tính giờ Úc: +2 giờ tại Việt Nam (Ví dụ: VN đang 8h thì bên Úc là 10h)
 • Liên bang Úc: 6 liên bang
 • Thủ đô: Canberra
 • Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh + hơn 300 ngôn ngữ khác.
 • Dân số: 24,7 triệu (tháng 6 năm 2020)
 • Tỷ lệ dân số sinh ra ở nước ngoài: 33,3% (tháng 6 năm 2016)
 • Diện tích bề mặt: 7,69 triệu km vuông (2,96 triệu dặm vuông)
 • Thành phố lớn nhất: Dân số Sydney lớn hơn 5,3 triệu (tháng 6 năm 2019)
 • Tiền tệ: Đô la Úc (AUD) = khoảng 16.500 đ (8/2021)
 • Tuổi thọ trung bình: Phụ nữ 85 tuổi / Đàn ông 81 tuổi
 • Tỷ lệ dân số Úc được xác định là người gốc thổ dân hoặc người dân đảo ở eo biển Torres: 3,3% (2019)