Hướng dẫn thủ tục xin Passport online

Passport là một tài liệu quan trọng cho phép người sở hữu di chuyển qua lại giữa các quốc gia. Để xin passport, trước đây người dân phải tới cơ quan cấp passport để nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, hiện nay việc xin passport trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn và đơn giản hơn cho người dân.

https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

Các đăng ký passport trực tuyến từ năm 2023

Bước 1

Chuẩn bị hồ sơ làm hộ chiếu theo quy định pháp luật. Hồ sơ cần được chứng thực điện tử, nếu chưa được chứng thực thì có thể gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an và bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).

Sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ quản lý xuất nhập cảnh sẽ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cán bộ sẽ không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công.

Người đề nghị cấp hộ chiếu có thể đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Bước 3

Nhận kết quả. Người đề nghị cấp hộ chiếu có thể trực tiếp nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sẽ được hướng dẫn cách thực hiện bởi cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính.

Đối với thủ tục làm hộ chiếu online có gắn chíp điện tử

Khi bạn muốn làm hộ chiếu trực tuyến với chíp điện tử, quy trình và thủ tục tương tự như khi làm hộ chiếu trực tuyến không có chíp điện tử. Tuy nhiên, ở bước 2 của thủ tục nộp hồ sơ, cán bộ quản lý xuất nhập cảnh sẽ chụp ảnh và thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có chíp điện tử lần đầu.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Thời gian sẽ phụ thuộc vào loại hộ chiếu và các quy định của cơ quan chức năng. Theo quy định tại các tiểu mục 21, 22 Mục A Phần II và tiểu mục 16, 17 Mục B Phần II Danh mục thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 6968/QĐ-BCA năm 2022, thời hạn giải quyết hồ sơ làm hộ chiếu phổ thông cấp Trung ương không quá 5 ngày làm việc, và không quá 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Đối với hộ chiếu phổ thông cấp tỉnh, thời gian giải quyết hồ sơ không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên, thời gian làm hộ chiếu có thể được xử lý nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào cơ quan chức năng thực hiện thủ tục hành chính và tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ.