Danh sách các cửa khẩu Việt Nam và Cambodia

Cửa khẩu Việt Nam – Campuchia là một hệ thống cửa khẩu quan trọng giữa hai quốc gia. Hiện tại, có tổng cộng 10 tỉnh/thành phố ở Việt Nam có cửa khẩu tiếp giáp với Campuchia.

Theo quy định về xuất nhập khẩu, hàng hóa được trao đổi qua biên giới quốc gia phải tuân thủ quy trình lưu thông và kiểm soát tại các điểm cửa khẩu.

Dưới đây là danh sách các cửa khẩu tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia:

1. Cửa khẩu Đăk Kôi

Nằm tại huyện Ngọc Hồi, biên giới tỉnh Kon Tum, tiếp giáp với cửa khẩu Kon Tuy Neak, Campuchia

2. Cửa khẩu Đăk Ruê

Nằm tại huyện Ea Súp, biên giới tỉnh Đắk Lắk, tiếp giáp với cửa khẩu Chi Mian

3. Cửa khẩu Lệ Thanh

Nằm tại huyện Đức Cơ, biên giới tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với cửa khẩu O’Yadaw

4. Cửa khẩu Đăk Peur

Nằm tại huyện Đăk Mil., biên giới tỉnh Đắk Nông, tiếp giáp với cửa khẩu Nam Lieou

5. Cửa khẩu Bu Prăng

Nằm tại huyện Tuy Đức, biên giới tỉnh Đắk Nông, tiếp giáp với cửa khẩu O Raing

6. Cửa khẩu Hoa Lư

Nằm tại huyện Lộc Ninh, biên giới tỉnh Bình Phước, tiếp giáp với cửa khẩu Trapeang Srer

7. Cửa khẩu Hoàng Diệu

Nằm tại huyện Bù Đốp, biên giới tỉnh Bình Phước, tiếp giáp với cửa khẩu Lapakhe

8. Cửa khẩu Tân Tiến

Nằm tại huyện Bù Đốp, biên giới tỉnh Bình Phước, tiếp giáp với cửa khẩu Chay Kh’Leng

9. Cửa khẩu Lộc Thịnh

Nằm tại huyện Lộc Ninh, biên giới tỉnh Bình Phước, tiếp giáp với cửa khẩu Tonle Chàm

10. Cửa khẩu Xa Mát

Nằm tại huyện Tân Biên, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Trapeang Phlong, Kampong Cham

11. Cửa khẩu Mộc Bài

Nằm tại huyện Bến Cầu, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Bavet

12. Cửa khẩu Kà Tum

Nằm tại huyện Tân Châu, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Chan Moul

13. Cửa khẩu Tống Lê Chân

Nằm tại huyện Tân Châu, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Sa Tum, Kampong Cham

14. Cửa khẩu Vạc Sa

Nằm tại huyện Tân Châu, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Doun Roath (Phum Soty), Kampong Cham

15. Cửa khẩu Tân Nam

Nằm tại huyện Tân Biên, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Meanchey

16. Cửa khẩu Chàng Riệc

Nằm tại huyện Tân Biên, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Da Tbong Khmum

17. Cửa khẩu Phước Tân

Nằm tại huyện Châu Thành, biên giới tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp với cửa khẩu Bos Mon

18. Cửa khẩu Bình Hiệp

Nằm tại huyện Kiến Tường, biên giới tỉnh Long An, tiếp giáp với cửa khẩu Prey Voir

19. Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Nằm tại huyện Đức Huệ, biên giới tỉnh Long An, tiếp giáp với cửa khẩu Sam Reong

20. Cửa khẩu Hưng Điền

Nằm tại huyện Vĩnh Hưng, biên giới tỉnh Long An, tiếp giáp với cửa khẩu Svay Rieng

21. Cửa khẩu Thông Bình

Nằm tại huyện Tân Hồng, biên giới tỉnh Đồng Tháp, tiếp giáp với cửa khẩu Prey Veng

22. Cửa khẩu Dinh Bà

Nằm tại huyện Tân Hồng, biên giới tỉnh Đồng Tháp, tiếp giáp với cửa khẩu Banteay Chakrey

23. Cửa khẩu Sở Thượng

Nằm tại huyện Hồng Ngự, biên giới tỉnh Đồng Tháp, tiếp giáp với cửa khẩu Koh Sampov, Prey Veng

24. Cửa khẩu Thường Phước

Nằm tại huyện Hồng Ngự, biên giới tỉnh Đồng Tháp, tiếp giáp với cửa khẩu Kaoh Roka

25. Cửa khẩu Vĩnh Xương

Nằm tại huyện Tân Châu, biên giới tỉnh An Giang, tiếp giáp với cửa khẩu Kaam Samnor

26. Cửa khẩu Khánh Bình 

Nằm tại huyện An Phú, biên giới tỉnh An Giang, tiếp giáp với cửa khẩu Chrey Thom

27. Cửa khẩu Bắc Đại

Nằm tại huyện An Phú, biên giới tỉnh An Giang, tiếp giáp với cửa khẩu Bak Dai

28. Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông

Nằm tại huyện An Phú, biên giới tỉnh An Giang, tiếp giáp với cửa khẩu Kompong Krosang

29. Cửa khẩu Tịnh Biên

Nằm tại huyện Tịnh Biên, biên giới tỉnh An Giang, tiếp giáp với cửa khẩu Phnom Den

30. Cửa khẩu Giang Thành

Nằm tại huyện Giang Thành, biên giới tỉnh Kiên Giang, tiếp giáp với cửa khẩu Ton Hon

31. Cửa khẩu Hà Tiên (Xà Xía)

Nằm tại huyện Hà Tiên, biên giới tỉnh Kiên Giang, tiếp giáp với cửa khẩu Prek Chak